نوع – جور کردن اثر انگشت ازدواج قانون

نوع – جور کردن: اثر انگشت ازدواج قانون انگشت مجازات ثبت کردن ازدواج عقد نکاح صیغه عقد

با وجود برگشت بیش از ۱.۴ میلیون فقره چک با مبلغی تا مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان، چک‌های برگشتی با کم کردن همراه شده است است.

چک‌های برگشتی کم شد

چک های برگشتی کم شد

عبارات مهم : میلیون

با وجود برگشت بیش از ۱.۴ میلیون فقره چک با مبلغی تا مرز ۱۳ هزار میلیارد تومان، چک های برگشتی با کم کردن همراه شده است است.

به گزارش ایسنا، چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تسویه معادلات خرد و کلان محسوب می شود که البته طی سال های گذشته با بعضی پرسشها نیز مواجه بود. به خاص برگشت چک ها و کشیدن چک های بلامحل یکی از این پرسشها محسوب می شود.

تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی از مبادلات چک منتشر کرده، نشان می دهد که در شهریورماه امسال بالغ بر ۹.۱ میلیون فقره چک به مبلغی بیش از ۵۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است هست. این ارقام از نظر تعداد نسبت به مردادماه تا ۶.۷ درصد و همچنین از لحاظ مبلغی تا ۶.۲ درصد کم کردن دارد. از چک های مبادله شده است حدود ۵۲.۳ درصد در سه استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با ۳۴.۳، اصفهان با ۹.۵ و خراسان با ۸.۵ درصد بوده که بالاترین حجم را نسبت به سایر استان ها به خود تخصیص داده شده است داده اند. از لحاظ مبلغی نیز ۷۰ درصد چک های مورد معامله در همین سه استان بوده است.

اما از چک هایی که مبادله می شود بخشی وصول و بخشی برگشت می خورد. آمارها نشان می دهد که چک های وصولی بالغ بر ۷.۷ میلیون فقره از مجموع چک های مبادله شده است را تشکیل داده اند که این رقم حدود ۶.۵ درصد در مقایسه با مردادماه کم کردن دارد. از سوی دیگر چک های وصولی مبلغی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که در یک دوره یک ماهه تا ۵.۹ درصد کم کردن یافته هست. در مجموع در شهریورماه در کل کشور ۸۴.۴ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۷۸.۲ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شد.

همچنین در رابطه با برگشت چک های مبادله شده است آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که در کل کشور بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به مبلغی بیش از ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده هست. تعداد چک های برگشتی ۷.۵ درصد و مبلغ آن تا ۷.۲ درصد کم کردن دارد.

در این دوره در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود ۴۶۸ هزار فقره چک به مبلغ نزدیک به ۷۰۰۰ میلیارد تومان برگشت خورد. بر این اساس در کل کشور ۱۵.۶ درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و ۲۱.۸ درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت خورده است.

بررسی دلایل برگشت چک ها نشان می دهد که در کل کشور حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار و میلیارد تومان به علت کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده هست. به عبارتی در کل از نظر تعداد ۹۷.۳ درصد و از نظر مبلغ ۹۶.۱ درصد از کل چک های برگشتی به علت کسری یا فقدان موجودی بوده است.

کاهش تعداد چک های برگشتی در شهریورماه در حالی ثبت شده است که از حدود یک ماه قبل سامانه صیاد به عنوان سامانه یکپارچه سازی چک از سوی بانک مرکزی در شبکه بانکی راه اندازی شد که با توجه به امکان استعلام اطلاعات از صادر کننده چک، اهمیت قابل توجهی در کم کردن چک های برگشتی خواهد داشت. با این حال هنوز چک های صیاد به طور یکپارچه در شبکه بانکی عملیاتی نشده است.

چک‌های برگشتی کم شد

واژه های کلیدی: میلیون | شهریورماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz